Tuesday, June 10, 2014

Mga Pabula sa Unang Wika (MT) para sa Unang Baitang (G1): Proyektong Pagsasalin sa Akeanon

Mula nang ipatupad ng Departamento ng Edukasyon (DEPED) ang paggamit ng Unang Wika (MT) sa antas kindergarten hanggang Ikatlong Baitang (K-3) noong TP 2012-2013, lumabas ang ilang suliranin. Isa rito ang kakulangan at/o kawalan ng mga kagamitang panturo sa wikang Akeanon. Ang isyung ito ang tinugunan sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga pabula mula sa Filipino tungong Akeanon na magagamit sa pagtuturo ng Unang Wika (MT) sa Unang Baitang (G1).

Walong pabula na abibilang dito ang “Ang Agila at ang Kalapati,” “Ang Barumbadong Gansa,” “Ang Duwag na Paniki,” “Ang Inahing Manok,” “Ang Gansang Nangingitlog ng Ginto,” “Ang Langgam at ang Kalapati,” “Ang Mag-amang Palaka,” at “Ang Mag-inang Alimasag.”
Napili ang mga ito dahil sa mga sumusunod na batayan: 1) nakaangkla sa kulturang Akeanon; at 2) tumutugon sa mga kompetensi sa Unang Wika para sa Unang Baitang.
Matapos isalin, ang mga ito’y ipinasuri sa mga eksperto sa wikang Akeanon at propesor sa wika at panitikan na nagtuturo sa School of Arts and Sciences ng Aklan State University. Ayon sa kanilang pagtataya, lumabas ang mga sumusunod: una, katanggap-tanggap ang mga salin at pangalawa, tumutugon ang mga ito sa Competencies in the Mother Tongue for Grade One (Mga Kompetensi sa Unang Wika para sa Unang Baitang) na inilatag ng DEPED.
Isinasaaklat ang mga salin at ipamamahagi sa mga piling paaralan sa DEPED – Dibisyon ng Aklan upang magamit sa mga klase ng Unang Wika (MT) sa Unang Baitang (G1).